facebook twitter myspace vimeo youtube

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Angrusori opäť na turné v Nórsku

Wednesday, March 22nd, 2023

Angrusori opäť čaká turné v Nórsku! Stavanger, Haugesund, Oslo a Voss. Vzácne hudobné stretnutie, na ktoré sa zlietajú ľudia z rôznych končín sveta.

angrusori, nórsko, stavanger, haugesund, oslo, voss

Projekt ANGRUSORI – Rómska hudba, dedičstvo, prelínanie a improvizácia získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 200 000 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný v sume 30 000 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je spojiť hudobníkov z rôznych kultúrnych a etnických prostredí a vytvoriť tak nové hudobné diela fúziou toho najlepšieho, čo každý člen tohto nevšedného hudobného súboru ponúka. Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk.

Angrusori na Pohode 2023

Monday, February 13th, 2023

Letisko Trenčín 6. – 8. júl 2023

Angrusori je výnimočný slovensko-nórsko-český hudobný projekt, ktorý vytvára nové spojenia, nádherne prekomponované a prepojené Nilsom Henrikom Asheimom a Ivou Bittovou v úzkej spolupráci s ostatnými hudobníkmi.

Debutový album Live at Tou vydali v máji 2021. Na albume kombinujú tradíciu starodávnych slovenských rómskych piesní so súčasnou, experimentálnou improvizáciou.

Výnimočné spojenie si všimli aj v zahraničí – The Guardian označil nahrávku za album mesiaca, oslavné recenzie pribúdali v ďalších hudobných časopisoch ako The Wire, Jazzquad či Muzikalia a vyslúžil si aj ocenenie Radio_Head Awards v kategórii World Music / Folk.

Hudobníci z nórskeho Kitchen Orchestra spolupracujú so slovenskou rómskou komunitou už od roku 2016. Projekt vznikol z iniciatívy Lukáša Berbericha, ktorý nórskych hudobníkov zoznámil s etnomuzikologičkou Janou Belišovou, pôsobiacou na Katedre muzikológie FiF UK a riaditeľkou občianskeho združenia Žudro.

🎥ANGRUSORI – JOJ, SO KERAVA:

👉LÍSTKY NA POHODU 2023:

www.pohodafestival.sk/sk/shop

Informácie o ďalších zverejnených umelcoch nájdete v článku:

http://bit.ly/3XfZbDL

#pohoda2023#pohodafestival#Angrusori

—————–

EN: Angrusori is an extraordinary Slovak-Norwegian-Czech music project that creates new melodies, beautifully recomposed and combined by Nils Henrik Asheim and Iva Bittová in close collaboration with other musicians.

In May 2021 they released their debut album Live at Tou. In the album, they combine old traditional Slovak Roma songs with contemporary experimental improvisation.

The unusual combination was also noticed abroad – The Guardian called it the album of the month, and celebratory reviews also came from other music magazines such as The Wire, Jazzquad or Muzikalia. They were also awarded the Radio_Head Awards in the World Music/Folk category.

Musicians from the Norwegian Kitchen Orchestra have been collaborating with the Slovak Roma community since 2016. The project was initiated by Lukáš Berberich, who introduced the Norwegian musicians to ethnomusicologist Jana Belišová, who works at the Department of Musicology at Comenius University and is the director of the Žudro Civic Association.

👉Pohoda 2023 tickets:

https://www.pohodafestival.sk/en/shop/shop-tickets

#pohoda2023#pohodafestival#Angrusori

Dreveňákovci na festivale Cez prah

Wednesday, November 16th, 2022

Na piaty ročník česko-slovenského festivalu Cez prah / Přes práh 2022 zavítajú do Bratislavy aj manželia Marcelka a Jozef Dreveňákovci. 17. novembra môžete osláviť ich koncertom Giľav! O 20:30 v Rómerovom dome na Zámočníckej 10.

Foto: Tibor Czitó

Dreveňákovci a Jozef „Miko“ Kopýtko

Tuesday, September 13th, 2022

E zbierka na 46. svetovej konferencii ICTM v Lisabone

Wednesday, August 10th, 2022

V dňoch 21. – 27. júla 2022 sa v priestoroch Faculdade de Direito v Lisabone uskutočnila 46. svetová konferencia The International Council for Traditional Music (ICTM). Medzinárodná vedecká organizácia ICTM vznikla v roku 1947 v Londýne a jej cieľom je podporovať štúdium, prax, dokumentáciu, uchovávanie a šírenie tradičnej hudby a tanca vo všetkých krajinách. Organizácia pravidelne usporadúva konferencie, kolokviá a sympóziá, celosvetové alebo so zameraním na konkrétne študijné témy. Každoročne vydávajú Yearbook for Traditional Music s esejami, článkami a správami z výskumu hudby a tanca kultúr celého sveta. Trikrát do roka prináša novinky zo sveta tradičnej hudby a tanca, kalendár nadchádzajúcich podujatí a správy študijných skupín ICTM a národných a regionálnych predstaviteľov ICTM Bulletin of ICTM, ktorý je elektronicky voľne dostupný.

Zuzana Mojžišová a Jana Belišová sa zúčastnili na konferencii so spoločným príspevkom Elektronická databáza rómskych piesní, tancov a ústnych správ. Skúsenosti z praxe mimovládnej organizácie, v sekcii Webové archívy predstavili pomerne čerstvú elektronickú databázu Žudra s názvom E zbierka. Občianske združenie Žudro sa od svojho vzniku v roku 2002 pod vedením etnomuzikologičky Jany Belišovej venuje zbieraniu, archivovaniu, študovaniu a popularizácii rómskych piesní, tancov a rozprávaní. Výstupmi dlhodobého záujmu o túto minoritnú kultúru je viacero publikácií, CD a DVD nosičov, dokumentárnych filmov, koncertov v rôznych krajinách Európy. Autorky príspevku na konferencii referovali o archíve, o spôsoboch prístupu k triedeniu materiálu, predstavili, čo je hotové, hovorili o cieľoch a víziách do budúcnosti. Že vzbudili pozornosť, dosvedčili následné pochvaly i otázky, súkromné rozhovory po skončení prezentácie. Mladá výskumníčka Elisabeth Clendinning z americkej Wake Forest University nadšene opakovala: „Akí krásni ľudia.“ A nemyslela tým Zuzanu s Jankou, myslela tým slovenských Rómov.

V archíve občianskeho združenia Žudro sa zhromaždilo približne 3000 nahrávok zo 78 lokalít (z toho cca 200 phurikane giľa – starodávne žalostné piesne, 250 čardaša – staré tanečné piesne, 1000 neve giľa – nové piesne, 100 náboženských piesní) a asi 1 500 variantov k jednotlivým piesňam. Audio a audiovizuálne záznamy rómskych piesní, inštrumentálnej hudby, tancov i rozprávaní z rokov 2002 – 2017 pochádzajú z terénnych etnomuzikologických výskumov OZ Žudro a najstaršie záznamy z rokov 1988 – 2001 sú zo súkromného archívu Jany Belišovej. Vysoké čísla a krása a jedinečnosť tohto materiálu sú dôkazom, že je čo publikovať a je sa o čo podeliť s verejnosťou laickou i odbornou. Preto začala v roku 2019 vznikať elektronická databáza. Práca je to náročná na ľudské i finančné kapacity, veci pomaly napredujú.

Štyridsiaty šiesty ročník celosvetovej konferencie ICTM bol zorganizovaný hybridným spôsobom, väčšina účastníkov prišla naživo, bolo však dosť aj takých, čo sa pripojili online. Všetko skvele zorganizované, všade milí ľudia, naozaj veľké podujatie odohrávajúce sa v pätnástich rôznych sálach portugalskej univerzity NOVA. Sekcií veľa, na ilustráciu niekoľko rôznorodých tém: Konceptualizácia koloniality: kritické metodológie a hnutia; Hudobné tradície, migrácia a prieniky, Performatívna spiritualita; Hudobné a textové analýzy; Hudobné prejavy diaspóry; Inštitucionálne archívne prístupy;  Tanečné štúdiá; Hudba a kultúrne práva; Dekoloniálne praktiky v etnomuzikológii; Hudba ako politická zbraň; Hudba a menšinová politika… Dalo by sa pokračovať. 

Okrem bohatej konferenčnej ponuky organizátori ponúkali aj rôzne zaujímavé výlety, napríklad nočnú potulku Lisabonom spojenú s komornými koncertmi fada, koncert pre šesť organov v kláštore v mestečku Mafra či zvonový koncert v tom istom mestečku.

Posledná poznámka: Lisabon je nádherné mesto, pestré, kopcovité, plné zvukov. (Však si pozrite Wendersov film Lisabonský príbeh či snímku poľského režiséra Andrzeja Jakimowského Predstav si.)    

Našu účasť na 46. svetovej konferencia ICTM v Lisabone podporil z verejných zdrojov 
Fond na podporu umenia.

Obrázok, na ktorom je text

Automaticky generovaný popis