facebook twitter myspace vimeo youtube

Bachtaľi Karačoňa! Šťastné Vianoce!

Príďte na sv. Mikuláša do Staromestskej knižnici na Panenskej a dozviete sa o rómskych vianočných piesňach.

6. 12. 2023 o 17.00

Vianoce v tradičnom živote Rómov na Slovensku boli v niečom podobné a v niečom odlišné od tých slovenských. Niečo prevzaté z našej kultúry, niečo vlastné. Podobne je to s piesňami, ktoré sa viažu k obdobiu Vianoc. Sú to nielen slovenské koledy, ktoré chodili Rómovia vo vlastnom originálnom prevedení spievať sedliakom, ale aj pôvodné rómske piesne, v ktorých sa spieva o kontraste medzi slávnostnou vianočnou náladou a prázdnym stolom chudobných.

Leave a Reply