facebook twitter myspace vimeo youtube

O Del dživel

O Del dživel. Boh žije. Kresťanské piesne Rómov na Slovensku

O Del dzivel

Vedecká monografia obsahuje dve štúdie. Zuzana Mojžišová sa venuje ľudským príbehom a rozprávaniam, ktoré boli nahrávané počas terénnych výskumov. Štúdia Jany Belišovej obsahuje analýzu textov a nápevov piesní, ich život a miesto v náboženskom živote Rómov i vo všedných dňoch. Piesňová príloha obsahuje výber 70 rómskych piesní s kresťanskou tematikou transkribovaných na jednotný finálny tón g1.  

Autorky: Jana Belišová, Zuzana Mojžišová
Vydavateľ: Ústav hudobnej vedy SAV a Žudro
Rok vydania: 2014
Počet strán: 204
Jazyk: slovenský, rómsky
Väzba: mäkká / paperback
ISBN: 9788097074821