facebook twitter myspace vimeo youtube

Šilalo paňori / Studená vodička

Šilalo paňori. Studená vodička. Cold Water / 15 €

Príbehy v rómskych žalostných piesňach, piesne v príbehoch.

Jana Belišová

Monografia Šilalo paňori / Studená vodička je jedným zo štyroch výsledkov etnomuzikologického projektu, zameraného na žalostné piesne slovenských Rómov a ich prepojenia so životnými príbehmi interpretov. Úvodná štúdia v slovenskom a anglickom jazyku je zameraná na špecifiká zápisu, intepretácie a variovanie týchto piesní, na zmeny, ktorými prechádzajú, reflexiu dobových udalostí či na regionálne odlišnosti. Posledná kapitola sa venuje typológií príbehov, ku ktorým sa najčastejšie viažu žalostné piesne. Súčasťou publikácie je notová príloha s ukážkami 224 piesní z vlastných terénnych výskumov autorky uskutočnených priebežne v rokoch 1988 – 2015 s rómskymi textami a slovenskými a anglickými prekladmi.

 

Kniha je súčasťou etnomuzikologického projektu Šilalo paňori / Studená vodička.

Šilalo paňori / Studená vodička (3 DVD) / 15 €

Jana Belišová, Marek Šulík, Zuzana Mojžišová

25 dokumentačných videí o prepojení žalostných rómskych piesní so životnými osudmi ich interpretov. Každé video zaznamenáva jednu lokalitu, rodinu, či jednotlivca. Piesne a rozhovory sprevádzajú detstvom, prvými spomienkami na piesne a hudbu, ťažkými, traumatickými obdobiami, niekedy až z obdobia vojny, ale aj príbehmi o mŕtvych a o nadprirodzených javoch.Videá sú súčasťou etnomuzikologického projektu Šilalo paňori / Studená vodička.

Ťažká duša (DVD – film) / 7 €

Marek Šulík

Tri príbehy z rómskych komunít sledujú spôsob, akým sa pôvodná rómska hudba prenáša z generácie na generáciu a udržuje, respektíve neprenáša a zaniká. Tragikomické situácie a jednoduché životné múdra dopĺňajú intermezzá, ktoré sú zostavené z materiálu získaného počas výskumných ciest.Film je súčasťou etnomuzikologického projektu Šilalo paňori / Studená vodička.

Za rómskym ľudom / 8 €

Zuzana Mojžišová

Názov knižky ja parafrázou názvu filmu „Za slovenským ľudom“ českého, na Slovensku pôsobiaceho etnografa Karola Plicku z roku 1928. Tento sociálny cestopis, ako autorka knižku žánrovo vymedzila, vznikal plynulým prepájaním denníkových záznamov z jednotlivých výskumných výjazdov, textov pesničiek a úryvkov z autentických rozhovorov uskutočnených na mieste činu – v rómskych osadách, domácnostiach na východe krajiny.Kniha je súčasťou etnomuzikologického projektu Šilalo paňori / Studená vodička.

Kúpiť sériu Šilalo paňori / Studená vodička spolu za zvýhodnenú cenu 38 € si môžete tuto za pultom.