facebook twitter myspace vimeo youtube

E zbierka

https://ezbierka.zudro.sk

Občianske združenie Žudro sa od svojho vzniku v roku 2001 venuje dokumentovaniu rómskej hudby. Počas mnohých terénnych výskumov so zameraním na rôzne skupiny rómskych piesní vznikal bohatý archív zvukového a obrazového materiálu. Časť nahraného materiálu bola spracovaná a sprístupnená verejnosti na CD, DVD a v knižných publikáciách, ktoré nájdete tu, veľká časť však ešte publikovaná nebola. Preto sme sa rozhodli vytvoriť online databázu, ktorú postupne napĺňame nahrávkami týchto piesnítancovrozhovorov. Niekedy možno pôjde o torzo piesne, ktoré sa kvôli svojej neúplnosti nemohlo dostať na CD, no môže byť rovnako krásne a inšpiratívne. Ale najmä, veľa z nahrávok v E zbierke je cenných už len tým, že sa už pravdepodobne nikdy nebudú dať opäť zdokumentovať, pretože sa na ne zabúda, odchodom svojich interpretov sa vytrácajú z kultúrnej pamäte Rómov.

Keďže E zbierka vznikla pod hlavičkou občianskeho združenia, ktoré nemá stálych zamestnancov, piesne, tance a príbehy budú pribúdať postupne. Najstaršie príspevky z rokov 1988 – 1995 zo súkromného archívu etnomuzikologičky Jany Belišovej boli nahrávané na audio kazety a neskôr digitalizované. Z prvých projektov občianskeho združenia Žudro existujú iba zvukové záznamy, a to tieto: Phurikane giľa, starodávne žalostné piesne (2001 – 2002), Hojna nejna, tanečné piesne (2004 – 2005),  Karačoňa, rómske vianočné piesne (2004), Odi kaľi mačkica, piesne pre deti (2007). 
Z neskorších výskumov sú k dispozícii audiovizuálne nahrávky, viaceré sa uskutočnili v spolupráci s Ústavom hudobnej vedy SAV: Neve giľa, Nové piesne (2009 – 2010), Šun, Devla, šun tu man, rómske kresťanské piesne a príbehy (2012 – 2014), Šilalo paňori, smutné rómske piesne a príbehy (2014 – 2017).

Nahrávky piesní v E zbierke sú doplnené textami a prekladmi piesní, informáciami o piesňach, lokalite, interpretoch, témami piesní a fotografiami. V databáze sa môžete orientovať podľa jednotlivých atribútov.

A komu je E zbierka určená? No vlastne hocikomu, vedeckým, odborným, pedagogickým, osvetovým a kultúrnym pracovníkom, hudobníkom, poslucháčom, milovníkom rómskej hudby alebo jednoducho ľuďom, ktorí sa chcú dozvedieť viac o tak trocha skrytom svete Rómov.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Podporené grantom VEGA 1/0015/19.