facebook twitter myspace vimeo youtube

Jana Belišová v Hudbe svete_FM

Skoro všetko, čo ste chceli aj nechceli vedieť o druhom ročníku World Music Festivalu Bratislava s hudobnými ukážkami od väčšiny účinkujúcich skoncentrované do poldruha hodiny Hudby sveta_FM (13. 9. 2017). Rozhovory s J. Ambrózovou, J. Belišovou, Ľ. Gašparom a M. Smetankom.

Leave a Reply