facebook twitter myspace vimeo youtube

Angrusori na Pohode 2023

Letisko Trenčín 6. – 8. júl 2023

Angrusori je výnimočný slovensko-nórsko-český hudobný projekt, ktorý vytvára nové spojenia, nádherne prekomponované a prepojené Nilsom Henrikom Asheimom a Ivou Bittovou v úzkej spolupráci s ostatnými hudobníkmi.

Debutový album Live at Tou vydali v máji 2021. Na albume kombinujú tradíciu starodávnych slovenských rómskych piesní so súčasnou, experimentálnou improvizáciou.

Výnimočné spojenie si všimli aj v zahraničí – The Guardian označil nahrávku za album mesiaca, oslavné recenzie pribúdali v ďalších hudobných časopisoch ako The Wire, Jazzquad či Muzikalia a vyslúžil si aj ocenenie Radio_Head Awards v kategórii World Music / Folk.

Hudobníci z nórskeho Kitchen Orchestra spolupracujú so slovenskou rómskou komunitou už od roku 2016. Projekt vznikol z iniciatívy Lukáša Berbericha, ktorý nórskych hudobníkov zoznámil s etnomuzikologičkou Janou Belišovou, pôsobiacou na Katedre muzikológie FiF UK a riaditeľkou občianskeho združenia Žudro.

🎥ANGRUSORI – JOJ, SO KERAVA:

👉LÍSTKY NA POHODU 2023:

www.pohodafestival.sk/sk/shop

Informácie o ďalších zverejnených umelcoch nájdete v článku:

http://bit.ly/3XfZbDL

#pohoda2023#pohodafestival#Angrusori

—————–

EN: Angrusori is an extraordinary Slovak-Norwegian-Czech music project that creates new melodies, beautifully recomposed and combined by Nils Henrik Asheim and Iva Bittová in close collaboration with other musicians.

In May 2021 they released their debut album Live at Tou. In the album, they combine old traditional Slovak Roma songs with contemporary experimental improvisation.

The unusual combination was also noticed abroad – The Guardian called it the album of the month, and celebratory reviews also came from other music magazines such as The Wire, Jazzquad or Muzikalia. They were also awarded the Radio_Head Awards in the World Music/Folk category.

Musicians from the Norwegian Kitchen Orchestra have been collaborating with the Slovak Roma community since 2016. The project was initiated by Lukáš Berberich, who introduced the Norwegian musicians to ethnomusicologist Jana Belišová, who works at the Department of Musicology at Comenius University and is the director of the Žudro Civic Association.

👉Pohoda 2023 tickets:

https://www.pohodafestival.sk/en/shop/shop-tickets

#pohoda2023#pohodafestival#Angrusori

Tags:

Leave a Reply