facebook twitter myspace vimeo youtube

Monografia Šilalo paňori / Studená vodička


Konečne ja na svete posledný člen vodného kvarteta Studenej vodičky!!!
Monografia Šilalo paňori / Studená vodička je posledným zo štyroch výsledkov etnomuzikologického projektu, zameraného na žalostné piesne slovenských Rómov a ich prepojenia so životnými príbehmi interpretov. O čo viac mešká za svojimi súrodencami (filmom Mareka Šulíka Ťažká duša, knihou Zuzany Mojžišovej Za rómskym ľudom a trojDVD Šilalo paňori), o to je obsažnejšia. Súčasťou publikácie je okrem úvodnej štúdie v slovenskom a anglickom jazyku aj notová príloha s ukážkami 224 piesní z vlastných terénnych výskumov autorky uskutočnených priebežne v rokoch 1988 – 2015. Texty piesní v rómskom jazyku sú preložené do slovenčiny a angličtiny.

Leave a Reply