facebook twitter myspace vimeo youtube

Za Jožkom Žigom

V sobotu 7. 10. 2017 nás navždy opustil gitarista Jožko Žiga z Markušoviec. Kto ste ho poznali, alebo zažili jeho oduševnenú hru a spev so svojimi sestrami, venujte mu spomienku.

Tags: ,

Leave a Reply