facebook twitter myspace vimeo youtube

Projekt Karavan v Bratislave

Vďaka Projektu Karavan a Danke Krajčovej vznikli na Bielej noci takéto veselé a snové animácie na detské rómske pesničky:

Tags: , , ,

Leave a Reply