facebook twitter myspace vimeo youtube

Karačoňa CD

Názov Karačoňa je obdobou slovenského ľudového pomenovania Štedrého dňa – Kračún. Podľa jedného názoru tento názov vyjadruje skutočnosť, že sa jedná o najkratší deň roka. Podľa iného názoru sa zas predpokladá, že označenie vzniklo z latinského creatio – narodenie. V rómskom jazyku je pôvodné slovo obmenené až dvojnásobne. Nie je dôležitá pôvodnosť zvykov a obradov rómskych Vianoc, ale ich význam pre Rómov.

Medzi rómskymi vianočnými obradmi vystupujú do popredia dva základné: odpustenie, zmierenie a očista; vyjadrenie úcty a vzťahu k zosnulým príbuzným.

Piesne na CD boli zozbierané v rámci projektu Phurikane giľa – starodávne rómske piesne. Ide o autentické nahrávky priamo z terénu, v pozadí možno často počuť zvuky bežného života rómskej osady. Situácie, v ktorých vznikali nahrávky, boli neumelé a nezopakovateľné. Preto sa na CD môžeme stretnúť s občasnou nepresnou intonáciou, či chvíľkovým hlasovým zlyhaním speváka. Príliš veľká snaha o technickú dokonalosť piesní by pravdepodobne narušila spontánnosť, ktorú vyžarujú.

1.  Ježiš Kristus, syn Boží / Eva Gáborová / Varhaňovce / 2001 / 1:49

2. Ja už mam dzevedzešatdva roki / Eva Gáborová / Varhaňovce / 2001 / 0:26

3. Karačoňa avel le Romenge / Martinka a Ferko Ďuďovci / Soľ / 2002 / 2:32

4. Ľem jedna hvjezďička / Milan Miko a Dušan Sivák / Petrová / 2003 / 1:16

5. Ľem jedna hvjezďička / Milan Miko / Petrová / 2003 / 2:30

6. Karačoňa avel amenge / Súbor Ruženy Dunkovej / Bystrany / 2003 / 1:40

7. Amare Romora palo gadže džan / Marinka Holubová / Markušovce / 2001 / 0:51

8. Ket Pana Marija po švece chodzila / Markušovce – Jareček / 2001 / 2:48

9. Ket Pana Marija po švece chodzila / Béla Pokuta / Žehra / 2003 / 3:00

10. Ej, bačo, bačo, fstavajce hore / Daniel Miko / Petrová / 2003 / 1:21

11. Silvester avel, šampanska pijav / Humenné – Podskalka / 2002 / 1:43

12. Prišľi nam Tri Kraľe od vichodu / Milan Miko a Mária Billá / Petrová / 2003 / 2:43

13. Karačoňa avel u man love nane / Kristína Kalejová / Hermanovce / 2003 / 1:40

14. Očenaš, Očenaš, pomožin amenge / Cigeľka / 2001 / 2:11

15. Jaj, de Karačoňa avel / Marinka Holubová / Markušovce / 2001 / 1:06

16. Karačoňa avel le Romenge / Bystrany / 2001 / 1: 50

17. Narodzil še Kristus Pan, vešelme še / Markušovce – Jareček / 2001 / 0:24

18. Pan Buch na jeden svet nas stvorel / Eva Gáborová / Varhaňovce / 2001 / 0:31