facebook twitter myspace vimeo youtube

CD

CD Phurikane giľa je doplnením knihy s rovnakým názvom, ale rovnako dobre by mohlo existovať aj úplne samostatne. Piesne uverejnené v knihe a na nosiči nie sú totožné. Všetky sú phurikane – starodávne, no v knihe si našli miesto žalostné piesne – čorikane giľa, nazývané halgató, kdežto na CD sa medzi nimi usadili aj ich rovnako starí (kto môže objektívne zhodnotiť ich starobylosť?) priatelia – tanečné piesne, nazývané čardáše. V rómskych komunitách tieto piesne spolu vedľa seba žijú, dopĺňajú a umocňujú sa navzájom. Len málokto by vydržal hodinu počúvať emocionálne nabité žalospevy. Spolu s čardášmi vytvárajú zladený celok a podávajú tak pravdivejší obraz o autentickom rómskom hudobnom prejave a cítení.

1. Bože, Bože, skaral ši me / Eva Gáborová / Varhaňovce / 3:32

2. So kamena, Devla? / Ružena Kandráčová / Bystrany / 2:10

3. Kaj tut te rodel, mamo? / Markušovce-Jareček / 4:42

4. Joj, mamo, miri mamo /  Miková / Bardejov-Poštárka / 1.26

5. Šilalo paňori / Béla Pokuta / Žehra-Dreveník / 1.43

6. Soske mri daj kerel / Valéria Mišalková / Rakúsy / 1:43

7. Sulachardžom la romňake / František a Martina Ďuďovci / Soľ / 1:28

8. Phagle mange mri musori / Kristína Kalejová / Hermanovce / 2:35

9. Duj, duj, dešuduj / Vechec / 1:41

10. Jaj, de cinďom mange / Róbert Ferko / Humenné-Podskalka / 1:42

11. Kaj one, Romale / Ružena Kandráčová / Bystrany / 1:50

12. Andre tire kale bala / Hermanovce / 1:36

13. Geľom pro nadraži / Milan Miko a Martin Bíly / Petrová / 1:45

14. Kana rači aven / Mária Husárová / Jarovnice / 1:37

15. K´oda k´odoj pre´blačkica? / Markušovce – Jareček / 2:08

16. Av ke mande čhaje / Čemerné / 1:53

17. Joj, Devlale, so me kerdžom? / Agáta Holubová / Svinia / 3:21

18. Pre khangeri dešuduj čalaga / Júlia Červeňáková, Svinia / 1:22

19. inštrumentálna skladba / Petrová / 1:55

20. Phendžom tuke čhaje / Anna Michalíková, Poštárka / 0:46

21. Kana geľom / Bystrica / Bystrany / 1:10

22. Šilalo paňori / Markušovce-Jareček / 2:01

23. Sar me khere džajlom / Marcela Dreveňáková, Poštárka / 0:37

24. Šuki balval na čerkinel / Marcela Dreveňáková / Poštárka / 0:57

25. E mašina maj piskinel / Poštárka / 1:11

26. But oda, but oda / Irena Horváthová / Žehra-Dreveník / 1:13

27. Čhajori romaňi / Bystrany / 2:01

28. Soven čhave, soven / Béla Pokuta / Žehra-Dreveník / 3:54