facebook twitter myspace vimeo youtube

Posts Tagged ‘Kasárne’

Nezvyčajný koncert AfterPhurikane v Košiciach

Thursday, July 17th, 2008

Utorkový koncert AfterPhurikane v košických Kasárňach bol pre mňa po dlhom čase fantastickým hudobným zážitkom. Jana Belišová, muzikologička a etnografka veľmi citlivo prepojila rôzne kultúry do jedného súvislého celku. „Bieli” chlapci violončelista Jozef Lupták a akordeonista Boris Lenko, africký perkusionista Thierry Ebam, skladateľ scénickej hudby Juraj Dobrakov sprevádzali muzikantov a spevákov z rómskych osád Marcelku a Jozefa Dreveňákovcov z Bardejova, Irenku Pokutovú a Bélu Pokutu zo Žehry aj Martinku Ďuďovú a Ferka Ďuďa zo Soli.Pred koncertom som stretla „dušu” projektu Janku Belišovú, ako sa stará o svojich účinkujúcich – priniesla všetkým voňavú pizzu. Prišlo mi to veľmi milé a pozorné. Atmosféra v neútulných a rozľahlých priestoroch kasární sa počas tónov žalostných starodávnych rómskych piesní premenila na veľmi príjemnú, dokonca priam intímnu…

Africký perkusionista Thierry Ebam skvele dopĺňal nádherné hlasy rómskych spevákov. Táto nevšedná zostava hudobníkov pôsobila a vyznievala až neuveriteľne harmonicky. K môjmu obdivu prispeli samozrejme aj rýdzo slovenský violončelista Jozef Lupták a akordeonista Boris Lenko. Svojim temperamentom a schopnosťou precítiť rómsky prejav sa stali neodmysliteľnou súčasťou celého spoločného vystúpenia.

Môj veľký obdiv patrí jednoznačne etnomuzikologičke Janke Belišovej, ktorá po dlhoročnej prieskumno-zberateľskej práci priamo v rómskych osadách a mestečkách dala priestor vyniknúť nádherným tónom, o ktoré sa postarali práve títo úžasní muzikanti na spoločnom koncerte AfterPhurikane v Košiciach.

Skladby afterPhurikane vznikali na workshopoch projektu Sútok vo vzájomnom dialógu rómskych a nerómskych hudobníkov. Tento pôsobivý koncert kde vystúpia hudobníci v rovnakom zložení a s rovnakým nasadením si budete môcť vypočuť aj na Festivale Bažant Pohoda 2008 v piatok 18. júla o 21.00 v stane Garnier Magic Mirrors.

Projekt podporili Stredoeurópska nadácia (CEF), SLOVNAFT, a.s., člen Skupiny MOL a Ministerstvo kultúry SR.

Rozhovor s Jankou Belišovou vám čoskoro prinesiem. Prajem všetkým hudobníkom a celému tvorivému tímu všetko dobré a ešte mnoho vydarených koncertov aj nových projektov.

Jana Markov, romale.sk, 17. 7. 2008

Koncert afterPhurikane v Košiciach

Thursday, July 10th, 2008

Koncert afterPhurikane v Košiciach